doc. MUDr. Dušan Martinčok, CSc.         

   urologická ambulancia 

Personál súkromnej urologickej ambulancie 

*

odborný lekár /odborný garant:  

doc. MUDr.Dušan Martinčok, CSc.

*

*

diplomovaná sestra:

Marta Hudymačová

                                                      


 

Súkromná urologická ambulancia Leandros, s.r.o. vykonáva svoju činnosť na základe licencie č. 41341/2006-RU20-25440, vydanej 26.10.2006 VÚC v Košiciach.