doc. MUDr. Dušan Martinčok, CSc.         

   urologická ambulancia 

doc. MUDr. Dušan Martinčok, CSc. / urologická ambulanciaSme súkromná urologická ambulancia v Košiciach, ktorá poskytuje svoje služby od roku 2006. Okrem bežných urologických vyšetrení pre Vás radi zabezpečíme:


/ vyšetrenie akútnych, bolestivých stavov bez objednania
/ preventívne urologicko - andrologické vyšetrenia
/ sexuologické poradenstvo
/ sprostredkovanie urologických operačných zákrokov v celom           rozsahu na klinických pracoviskách 

 


 

Súkromná urologická ambulancia Leandros, s.r.o. vykonáva svoju činnosť na základe licencie č. 41341/2006-RU20-25440, vydanej 26.10.2006 VÚC v Košiciach.